DEMO

Wens je de applicatie even aan het werk te zien?

Dat kan, de applicatie is “tweeledig”, enerzijds is er het centrale ledenbeheer dat enkel toegankelijk is voor een beperkt aantal medewerkers van de club (voornamelijk bestuursleden en interclubleiding) en anderzijds een “privaat luik” dat voor iedere competitiespeler kan toegankelijk gemaakt worden. Het privaat luik omvat enkel vereenvoudigde consultatiemogelijkheden, zoals het opvragen van individuele resultaten en statistieken, ploegopstellingen, beperkte administratieve informatie van collega clubleden en algemene informatie omtrent clubs en lokalen.

Wens je de centrale applicatie even te bekijken?

Klik hier. Meld je aan met DEMO, wachtwoord DEMO.

Wens je de aparte “privaat luik”-module te bekijken?

Klik hier. Meld je aan met VEERLE, wachtwoord DEMO.