SPORTKAMPEN – INTEGRATIE MET WORDPRESS WEBSHOP

Nieuw in de recentste versie van onze online applicatie: het volledige beheer, tot planning van trainers en monitoren toe, van sportkampen! Je kan alles centraal opvolgen, annulatie-documenten (inschrijvingen) bij de inschrijvingsfiche opslaan, mailings uitsturen, en véél meer…

Als je vereniging sportkampen organiseert, dan kan ook deze adminstratieve opvolging en afhandeling via de applicatie gebeuren. Daartoe werd een volledige aparte module voorzien, die toelaat de sportkampen te definiëren, de inschrijvingen op te volgen en de nodige administratieve handelingen uit te voeren (e-mails sturen, monitoren inplannen, …).

Om de kracht van de sportkampen-module te demonstreren geven we hier een impressie van de integratie met een via WordPress opgezette online webshop om de inschrijvingen te doen. Het opzetten van deze website staat los van deze handleiding, weet wel dat in de sportkampen-configuratie de koppeling naar de webshop-tabellen kan gelegd worden.

In een eerste stap zal, in ons voorbeeld, de gymnast(e) zich online inschrijven:

Alvorens af te rekenen krijg je de inschrijving in het “winkelmandje” te zien:

Bij het online afrekenen en betalen wordt ook nog volgende informatie gevraagd:

Je zal merken dat alle informatie die hier wordt ingebracht in de volgende stappen mooi wordt ingelezen en ook consulteerbaar blijft bij de inschrijving.

Na het afhandelen en betaling van de online inschrijving (door de ouders bijvoorbeeld) kunnen deze gegevens in de sportkampen-module worden ingelezen:

Alle nog niet verwerkte online inschrijvingen verschijnen in een overzicht:

Klik het groene icon rechts om de inschrijving te bevestigen. De applicatie ziet hier meteen al heel wat informatie na, zo zal getracht worden het online “product” te koppelen aan het correcte sportkamp (via de titel), nagaan of de gegeven combinatie naam, voornaam en geboortedatum reeds eerder ooit ingeschreven is geweest in een sportkamp en of dezelfde combinatie terug te vinden is in de centrale ledenfiches. Bijvoorbeeld:

Merk hier ook dat je een eventuele typo, of indien de ingebrachte geboortedatum niet correct kan geanalyseerd worden, je deze informatie hier nog kan aanpassen. Na bevestiging wordt de inschrijving meteen toegevoegd aan het gekozen sportkamp en verdwijnt de lijn uit de te bevestigen online inschrijvingen. Het overzicht van de inschrijvingen na bevestiging:

Bemerk hier de ook de ‘i’ onder ‘Medicatie’, die aangeeft dat er een ingave is omtrent medicatie (anamnese, medische info die de ouder heeft ingebracht online), hover met je muis over deze ‘i’-indicator om de details te zien, bijvoorbeeld:

En ook alle details natuurlijk van de inschrijving zelf:

Tenslotte, alle online gegevens worden bewaard onder het tabblad ‘Historiek sportkampen’:

Dat betekent dat er geen enkel informatief gegeven verloren gaat, ook niet bijvoorbeeld bij een nieuwe inschrijving voor een volgend sportkamp.