E-MAIL – TEMPLATES

De applicatie voorziet in het personaliseren van al dan niet automatisch verstuurde e-mailberichten (bijvoorbeeld bij de ingave van een niet-beschikbaarheid voor een competitie-ontmoeting stuurt volledig automatisch een berichtje aan de interclubleider zodat die meteen op de hoogte is, andere mailings worden dan zelf geïnitieerd).

Een greep uit de via de applicatie (al dan niet volledig) automatisch opgemaakte e-mailberichten:

Ploegopstelling

Afwezigheidsmelding vanuit het privaat luik van een speler, gericht aan de interclubleider

Competitie weekdigest

Ontmoetingen waarvoor de chauffeur nog dient opgegeven te worden

Rappelmail betaling lidgeld

Vraag tot confirmatie van persoonlijke gegevens via het Privaat Luik

Beschikbaar mutualiteitsformulier

Personalisatie van deze berichten is voorzien en eenvoudig in te stellen.