PROJECTEN & REALISATIES

Trainingswerking

Samen met badmintonclub De Pluimplukkers (Gent) werd de online trainingswerking volledig op punt gezet. Alles kan administratief worden voorbereid en de trainers, zowel als de trainees kunnen via het aparte MyBadNet (MyTabNet) de door hen gegeven of gevolgde trainingen opvolgen. Diverse bijkomende informatie, zoals de sport motivation scale, v6 (SMS) werd geïntegreerd in de applicatie.

Meer info vind je hier.

Sportkampen, van online inschrijving tot afsluitingscommunicatie

Turnclub Filk-Flak had nood aan een geïntegreerde oplossing, liefst online, om de sportkampen af te handelen. Naast het centrale ledenbeheer werd deze module volledig voorzien, van online inschrijving tot het afsluitende bedankingsmailtje naar de ouders. Specifiek naar de trainers & monitoren toe werd een gebruiksvriendelijke app “MyGymNet” voorzien die toelaat de aan- en afmeldingen aan te duiden maar ook om hun eigen dagindeling (en benodigd materiaal) eenvoudig op te vragen.

Meer info vind je hier.

Successtory bij badmintonclub De Pluimplukkers (Gent)

TTC Hasselt gaat in zee met tafeltennis.one, website met een reservatiesysteem voor externe spelers

Naast het ledenbeheer, MyTabnet & MyTabNet Mobile werd voor TTC Hasselt een bijkomende reservatie-mogelijkheid voorzien voor externe spelers die eens op een balletje wensen te slaan. Navigeer hier naar de volledig door tafeltennis.one opgemaakte website.

Maatoplossing voor het bestellen van kledij, geïntegreerd met het centrale ledenbeheer

Ten behoeve van een vlotte bestelmogelijkheid door de leden van de (turn)club werd een bestelapp gemaakt die de bestelde kledij meteen in de centrale gegevensbank opslaat en toelaat aan de “kassa” af te rekenen. Nadien zijn hierdoor ook meteen alle nodige overzichtslijsten (betalingen, te bestellen kledij, …) eenvoudig beschikbaar.

Shuttleverbruik / speler op de badminton trainingsavond

Het manueel turven van de verbruikte shuttles op de speelmomenten bij badmintonclub BC De Pluimplukkers behoort tot het verleden… Iedere speler maakt gebruik van een centrale shuttle-voorraad en geeft per wedstrijd aan hoeveel shuttles er verbruikt werden. Deze informatie laat de dagverantwoordelijke(n) toe makkelijk een berekening te maken op het eind van een zelf te kiezen periode voor de afrekening / speler (=het te betalen bedrag aan verbruikte shuttles).