PLOEGOPSTELLINGEN

Dé meerwaarde van de applicatie vind je vooral in de functionaliteiten voor het opstellen van de competitieploegen.

Het verhaal begint bij de synchronisatie van uw gegevens met Frenoy, wat er op neer komt dat je voor clubs, ploegen en kalender helemaal niks hoeft in te brengen. Al deze informatie komt met één druk op de knop in je gegevensbank beschikbaar, en wordt ook accuraat bijgehouden (wijziging kalender op Frenoy bijvoorbeeld).

Na deze inlezing kan je meteen aan de slag en de ploegopstellingen voorbereiden. Dat kan op een uitermate gebruiksvriendelijke manier via de sterktelijst waar je per speler aanduidt in welke ploeg die zal aantreden, of ook per ploeg waar je dan per ploeg aangeeft welke spelers worden geselecteerd voor de gekozen speelweek. Beide manieren resulteren in één en dezelfde ploegopstelling, die door de competitieve leden via het privaat luik kunnen geraadpleegd worden. Uiteraard wordt gecheckt op de algemene opstellingsregels (afgaand op de indexes van de individuele spelers), wat je kostelijke boetes kan besparen!

Op deze manier heeft iedere speler ALTIJD en OVERAL steeds de correcte informatie.

Het verhaal eindigt daar niet, de aangemelde speler (via het privaat luik) kan opgeven of hij al dan niet zal rijden, waarna zijn ploeggenoten dit ook te zien krijgen (telefoon en e-mail worden vermeld, zodat eenvoudig contact kan opgenomen worden). Deze indicator resulteert, mits confirmatie door de interclubleider, in een kilometervergoeding die op eender welk tijdstip tijdens het seizoen kan opgevraagd worden.

Eenmaal de wedstrijd werd gespeeld, en de resultaten beschikbaar komen op Frenoy, wordt de ploegopstelling eventueel nog bijgewerkt (als de werkelijke opstelling afwijkend zou zijn van de voorheen door de interclubleider opgestelde) en kunnen de spelers de ploeg- evenals individuele resultaten opvragen via hetzelfde privaat luik.